Голосование
Как Вам новый сайт?
Всего 50 человек

6 класс

Дата: 20 апреля 2020 в 16:49, Обновлено 12 мая 2020 в 19:05
Автор: Шило Г. М.
Дата Матэматыка  Д/з
20.04.20 §2.Акружнасць. Круг №39
21.04.20 §2. Даўжыня акружнасці.Плошчакруга. №12, 13, 14
22.04.20 §2. Даўжыня акружнасці.Плошча круга №41
23.04.20 §3.Віды трохвугольнікаў Стар284-285. №75,76
24.04.20 §2.Віды трохвугольнікаў № 44,45
25.04.20 §3. Цэнтральная сіметрыя. Пабудаваць цэнтальна- сіметрычны адвольны чатырохвугольнік адносна  адвольнга пункта
29.04.20 §3. Цэнтральна- сіметрычныя фігуры
Дата Беларуская мова д/з
21.04.20 Скланенне і правапіс парадкавых лічэбнікаў параграф 47, практыкаванне 313
23.04.20 Скланенне і правапіс дробавых лічэбнікаў параграф 48, пр.318
24.04.20 Знакі прыпынку ў сказах з простай мовай параграф 32, пр . 239
30.04.20 Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага па тэме "Лічэбнік" падрыхтаваць паведамленне пра лічэбнік.
01.05.20 Займеннік як часціна мовы. Пачатковая форма. Разрады займеннікаў параграф 50 ,пра. 340.
05.05.20 Асабовыя займеннікі,іх змяненне і правапіс. параграф 53,пр.353
07.05.20 Зваротны займеннік сябе. Прыналежныя займеннікі. параграф 53,пр.362
08.05.20  Указальныя і азначальныя займеннікі. параграф 53,пр.366
12.05.20 Пытальныя і адносныя займеннікі.  с. 215-218, пр.384
Дата Беларуская літаратура д/з
23.04.20 П.Панчанка."Сармацкае кадзіла".  выразнае чытанне верша
24.04.20 Іван Пташнікаў."Алені" прачытаць палову твора.
30.04.20  Іван Пташнікаў. "Алені". прадумаць адказ на пытанне "Чым так вабіла Ірку прырода?"
01.05.20 Іван Пташнікаў. "Алені" падрыхтаваць вусную замалёўку "Ірка і яе алені".
Дата Русский язык д/з
20.04.20  Суффиксы –к- и –ск- в именах прилагательных

п. 58, упр.413

22.04.20 Слитное и дефисное написание сложных прилагательных . 60, упр.422, с.207
23.04.20

Имя числительное как часть речи. Разряды числительных по значению, по составу и их правописание 

п.61 – 63, упр.434

25.04.20 Правописание имён числительных. Морфологический разбор имени числительного

63,68, упр.436

29.04.20 Склонение имён числительных  п.64, упр.446
30.04.20  Собирательные и порядковые числительные  п.65 -66, упр.451,461
06.05.20 Обобщение изученного об имени числительном   с.230, упр 469
07.05.20 Личные и возвратные местоимения   п.69,70, упр.475, 481
Дата Русская литература д/з
22.04.20 Юмор и сатира в повести  Н.В.Гоголя “Ночь перед Рождеством” в.2 стр.48
24.04.20 Литературное творчество

сочинение “Как Вакуле удалось преодолеть козни чёрта”

29.04.20 Л.Н.Толстой.» Детство» Глава «Учитель Карл Иванович»

прочитать главы 6,7. Зад.5 с.55, подготовить сжатый пересказ понравившегося отрывка

01.05.20 Главы “ Приготовления к охоте”, “Охота”, “Наталья Савишна”, “Иви -  ны” с.75 з.9, с.75-76,в.1
06.05.20 М.Горький «Детство» гл.1-4,с.88,з.5,6
Дата Нямецкая мова д/з
20.04.20 Нашы любiмыя кветкi Пр. 5 с, d, с. 184
21.04.20 Прырода i птушкi  Пр. 6 с, d, с. 187
23.04.20 Што пагражае прыродзе? Пр. 1 b, c c. 191
25.04.20 Клопат пра прыроду - справа кожнага. Пр. 1d, g, h c. 192-193
30.04.20 Дапамога прыродзе.  Пр. 2е,f,h,k c. 194 - 195
04.05.20 Эканомія вады. Збор мукулатуры. Пр. 3f, j c. 198-199, пр. 4b, c, c. 199-201
05.05.20 Жывёльны свет нашай планеты Пр. 1е, с. 205
 
07.05.20 Жывёлы, якія знiкаюць Пр. 3g, h, c. 210-211, пр. 4е, с. 212
11.05.20 Ахова жывёл. пр. 5 i, j, c. 214, пр. 5m, c. 215
12.05.20 Клопат аб прыродзе
 
Пр. 2a,b c. 216-217
Дата Фізіка д/з
Дата Гісторыя Беларусі д/з
21.04.20 Княжэнне Ягайлы.Крэўская унія Параграф 3. Заданне:скласці стужку часу( адзначыць даты,якія адносяцца да перыяду княжэння Ягайлы). Растлумачыць вынікі Крэўскай уніі, для гэтага трэба звярнуцца да схемы "Крэўская унія". Прачытаць дакумент " З акта Ягайлы і яго братоў аб саюзе Літвы з Польшчай":вызначыць умовы ажыццяўлення шлюбу Ягайлы з Ядвігай.
22.04.20 Дзяржаўны лад ВКЛ Скласці схему "Сістэма  кіравання ВКЛ", апісаць дзяржаўны лад ВКЛ(па самастойна распрацаваным плане).
29.04.20 Гаспадарчае развіццё і культура Ахарактарызаваць заняткі гарадскога насельніцтва. Скласці план апавядання аб адным з замкаў і па плану яго ахарактарызаваць, старонкі 45-47
05.05.20 Культура і рэлігійнае жыцце. Этнічнае развіцце скласці апавяданне на аснове тэксту параграфа і ілюстрацыі аб хрышчэнні Літвы,пабудаваць схему " Асноўныя этапы і асаблівасці фарміравання беларускага этнасу"
06.05.20
Абагульнне да першага раздзела
 старонкі 58-59(1,3,5-адно,6-адно,7 адно заданне)
12.05.20 Княжэнне Вітаўта. Вялікая вайна і Грунвальдская бітва. Параграфы 7,8. Заданне: скласці каляндар падхей па параграфам; старонка 66, прачытаць "Цвярскі летапіс так апісвае бітву на Ворскле і адказаць на пытанне, скласці апавяданне па карціне Яна Матэйкі
Дата Хімія д/з
Дата Геаграфія  д/з
22.04.20 Паверхневыя воды. Рэкі § 24
29.04.20 Паверхневыя воды. Рэкі. Жыўленне і рэжым рэк. Уплыў цякучых вод на рэльеф
Дата Інфарматыка д/з
21.04..20 Вывучэнне и змяненне гатовых праграм с.126—128

Дата  Біялогія   д/з
21.04.20 "Сезонныя змены экасістэм" Эсэ на тэму "Змена экасістэм восенню і летам"

Дата Мастацтва д/з
24.04.20 Тэлебачанне.
08.05.20 Камп'ютарная анімацыя. 

Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.