Голосование
Как Вам новый сайт?
Всего 50 человек

5 класс

Дата: 20 апреля 2020 в 16:48, Обновлено 21 мая 2020 в 20:32
Автор: Шило Г. М.
Дата Матэматыка д/з
20.04.2020

Плошча прамавугольнага трохвугольніка і некаторых відаў многавугольнікаў.

п.14,№328,329

21.04.2020

Сярэдняя арыфметычнае

гл.3, п.16. №343, 346

22.04.20 Сярэдняе арыфметычнае гл..3.,п.16, нумар 348,349.
23.04.20 п.16.  Слупковыя і  лінейныя дыяграмы. п.16,нумар 359,360                                                     
24.04.20 п.16.Слупковыя і лінейныя дыяграмы п.16, нумар 362,367
25.04.20  5 клас.&17. Прамавугольны паралелепіпеда. Куб.  &17,нумар 371,372.                                                                
29.04.20 &17. Прамавугольны паралелепіпед. Куб. нумар 374,375.
30.04.20 &17. Аб' ём. Адзінкі вымярэння аб'ёму. &17,нумар 401,402.
04.05.20 Куб. Аб'ём.&18. ст.141.нумар403,404.
05.05.20 Аб'ём паралелепіпеда. &18. ст141,нумар 405,406.
06.05.20 Аб'ём куба і паралелепіпеда.&17,18 ст.142. Тэст для самаправеркі.
07.05.20 Абагульненне і сістэматызацыя ведаў па тэме "Плошча паверхні і аб'ём прамавугольнага паралелепіпеда". тэст ст.143, заданне 1-10.
11.05.20 Контрольная работа " Плошча паверхні і аб'ём прамавугольнага паралелепіпеда"
Дата Беларуская мова д/з
21.04.2020 Лексічнае значэнне слова параграф 22, пр.175
22.04.2020 Адназначныя і мнагазначныя словы.  параграф 23, пр.180
23.04.2020  Прамое і пераноснае значэнне слова. параграф 24,пр.184
29.04.2020  Прамое і пераноснае значэнне слова.  параграф 24, пр.185
30.04.20  Сінонімы. параграф 25,пр.192
05.05.20  Антонімы. параграф 26, пр.199
06.05.20 Амонімы параграф 27,пр.206
 07.05.20  Агульнаўжывальныя словы і словы абмежаванага ўжытку.  параграф 28,пр.213
12.05.20 Словы абмежаванага ўжытку. параграф 28, падрыхтаваць паведамленне "Татава работа".
13.05.20 Устарэлыя словы. Неалагізмы. параграфы 29-30, пр.230
14.05.20 Запазычаныя словы.   параграф 31,пр.239
20.05.20 . Паняцце пра фразеалагізмы. параграф 32,пр.248
Дата Беларуская літаратура д/з
21.04.2020 Г.Далідовіч "Страта"

падрыхтаваць параўнальнуюхарактарыстыку Стася і Міці

23.04.2020 М Лужанін "Добры хлопец Дзік" Пераказ выбранага эпізоду
30.04.20  Максім Лужанін. "Добры хлопец Дзік". падрыхтаваць аповед пра Дзіка.
05.05.20 Уладзімір Караткевіч. "Былі ў мяне мядзведзі" прачытаць апавяданне.
06.05.20 Аркадзь Куляшоў. "Маці".  прачытаць байкі Кандрата Крапівы.
12.05.20  Уладзімір Караткевіч." Былі ў мяне мядзведзі". Літаратурны герой.  с.124-127.
14.05.20  Характарыстыка літаратурнага героя.   сачыненне " Мой дамашні сябар".
Дата Русский язык д/з
20.04.20 Правописание гласных о-а в корнях с чередованием –кос-/-кас п.14,упр.146
22.04.20 Правописание корней  с чередующимися гласными е-и п.15, упр.154
24.04.20 Правописание и,ы после ц п.16, упр 163
29.04.20 Обобщение  изученного по орфографии п.3-17
01.05.20 Прямое и переносное значение слов. Толковые словари п.18
08.05.20 Многозначные и однозначные слова    п.19
Дата Русская литература д/з
20.04.20 М.Ю.Лермонтов “ Бородино”.

Выучить отрывок наизусть

24.04.20 И. С.Тургенев “Муму Читать, выполнить  з.2 с.84 или составить устный рассказ “Жизнь Герасима в Москве”. Прочитать историю замужества Татьяны и ответить на в.6,7с.102
25.04.20 Барыня и её крепостные

Подготовить рассказ с домысливанием о ком – либо из подвластных барыне людей: Татьяне, Степане, Гавриле, приживалках,  дочитать произведение и ответить на в. 5 с.102

01.04.20 Герасим и Муму, гибель Муму  с.104 ,з.3 или 7
06.05.20 Л.Н.Толстой «Кавказский пленник»  прочитать , с.123,з.3
08.05.20 Дружба Жилина и Дины   с.123,з.6
Дата Нямецкая мова д/з
22.04.20 Падарожжа на машыне.маналагичнае мауленне. пр. 1й, стар.65
23.04.20 Падарожжа на поезде. Прыназоўнікі. 2д, стар.67.
30.04.20 Вандруем па Беларусі  Пр.9а, ст.71.
Дата Чалавек свет д/з
21.04.20 Чаму на Зямлі не хапае прэснай вады.Разважаць пра тое, як можна эканоміць ваду дома  Эсэ на тэму "Прэсная вада на Зямлі"
Дата  Сусветная гісторыя  д/з
22.04.20 Заваяванне Рымам Міжземнамор'я.  скласці храналагічны каляндар заваявання Рымам Міжземнамор'я; заданне 1 на старонцы 87(запоўніць табліцу)
 
29.04.20 Зямнльная і ваенная рэформы ў Рыме. Рабаўладанне ў Рыме. складанне схемы" Прычыны разарэння сялян", прачытаць пункт 3 "ваенная рэформа Гая Марыя" скласці план пункта; пытанне 2,старонка 95
05.05.20 Падзенне Рымскай рэспублікі і стварэнне імперыі. Рымская імперыя. Улада рымскіх імператараў. Параграфы 23,24. ахарактарызаваць дзейнасць Гая Юлія Цэзара; работа з тэкстам і ілюстрацыямі: расказаць аб росквіце Рыма
06.05.20 Рым-сталіца імперыі.Параграф 25 а аснове першага пункта намаляваць план цэнтра Рыма; адказаць на пытанні 1,2 на старонцы 108

12.05.20

13.05.20

Культура Старажытнага Рыма. Рэлігія старажытных рымлян.

Хрысціянства ў Рымскай імперыі.

Параграфы 26,27. Заданне:  скласці табліцу "Рымская літаратура" (прозвішча аўтара,яго асноўныя творы), ахарактарызаваць вераванні старажытных рымлян- скласці пантэон багоў.

адказаць на пытанне на колькі актуальны ідэі Хрыста ў наш час; скласці стужку часу,дзе абазначыць даты з параграфа і іх патлумачыць

Дата Мастацтва д/з
08.05.20 Наш дом-наш свет. Жыллё сучаснага чалавека

Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.