Голосование
Как Вам новый сайт?
Всего 50 человек

11 класс

Дата: 21 апреля 2020 в 11:04, Обновлено 7 мая 2020 в 11:42
Автор: Шило Г. М.
Дата Матэматыка  Д/з
24.04.20 Паўтарэнне "Лікі і вылічэнні. Выразы і іх пераўтварэнні" Ст.185-189,нумар 1,6,14,ст.218
25.04.20 Паўтарэнне " Лікі і вылічэнні. Выразы і іх пераўтварэнні". ст.219,нумар 2,7,25. Вар.91.
29.04.20  Паўтарэнне "Ураўненні і няроўнасці", ст.194-198. Рашыць варыянт 91,92(зборнік экз.заданняў)
Дата Беларуская мова д/з
24.04.20 Сінтаксічныя прыметы сказаў з рознымі відамі сувязі частак; ужыванне, знакі прыпынку 

п.19, пр.195, пр. 198

30.04.20 Пунктуацыйныя нормы: знакі прыпынку ў сказах з рознымі відамі сувязі частак. параграф 19, выпісаць 5 сказаў з рознымі відамі сувязі частак.
01.05.20 Пунктуацыйныя нормы: знакі прыпынку ў сказах з рознымі відамі сувязі частак.  параграф 19, выпісаць 5 сказаў з рознымі відамі сувязі частак.
Дата Беларуская літаратура д/з
29.04.20 Праблематыка сучаснай беларускай прозы Д.з.: с.234-237
30.04.20 Асэнсаванне ў сучаснай прозе стасункаў асобы і грамадства, повязі часу і пакалення.  прачытаць Іван Чыгрынаў." Вяртанне да віны".
Дата Русский язык д/з
22.04.20 Пунктуация как система знаков препинания и правил их употребления . Знаки конца предложения. Употребление запятой  п.24-26, упр.236
29.04.20 Употребление  точки с запятой, двоеточия, тире

п.27 – 29, упр.248

Дата Русская литература д/з
20.04.20 Литература  70 – начала 90- х годов.  Система “вечных” нравственных ценностей и историческая пам'ять народа

В.Г.-Распутин “Прощание с Матёрой” или Ч.Айтматов” Плаха” - прочитать

25.04.20 Острый интерес к документальным жанрам А.Адамович, Я.Брыль, У.Калесник “Я из огненной деревни” или Д.А.Гранин “Блокадная книга” - по выбору прочитать
Дата Нямецкая мова д/з
25.04.20 Рысы характару немцаў i  беларусаў Пр. 6 a, c c. 273-274
30.04.20 Нацыянальны гонар - якасць прадстаўнікоў  ўсiх краін.  Пр. 2b,d,e c. 277-279
04.05.20 Памяркоўнасць i павага - якасцi характару беларусаў. Пр. 6f, c. 275
05.04.20 Звычкi i стэрэатыпы Пр. 3b, c. 280
07.05.20 Міжнароднае супрацоўніцтва. Пр. 1b,c, c. 284-285
Дата Фізіка д/з
20.04.20 Пастулаты Бора §30
24.04.20 Квантава-механічная мадэль атама §31
25.04.20 §32, 33
Дата Гісторыя Беларусі д/з
29.04.20 Знешнепалітычная дзейнасць Рэспублікі Беларусь. параграфы 24-25. Заданне: пытанні 1-3, старонка 178
Дата Хімія д/з
29.04.20 Становішча металаў у перыядычнай сістэме. Распаўсюджанасць металаў ў зямной кары Параграф 49, з. 2, 4, 5
30.04.20 Агульныя хімічныя ўласцівасці 
металаў
Параграф 50, з. 5а, 6.
 
Дата Геаграфія  д/з
01.05.20 Рацыянальнае прыродакарыстанне § 29
Дата Інфарматыка д/з

дата Біялогія д/з
25.04..20 Кампаненты біясферы Намаляваць схему "Кругаварот вады ў біясферы".  падрыхтаввць паведамленне
30.04.20 Біягеахімічныя функцыі жывога рэчыва С. 202-203; табліца "Біягеахімічныя функцыі жывога рэчыва"

Дата Грамадазнаўства д/з
29.04.20 Удзел Рэспублікі Беларусь у рашэнні глабальных праблем. напісаць эсе на тэму "Сучасны свет выратуе..."

Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.