Голосование
Как Вам новый сайт?
Всего 50 человек

10 класс

Дата: 20 апреля 2020 в 16:49, Обновлено 12 мая 2020 в 12:38
Автор: Шило Г. М.
Дата Матэматыка  Д/з
20.04.20 Вугал паміж прамой і плоскасцю  §3, стар.133-134, № 403
22.04.20 Вугал паміж прамой і плоскасцю §3, стар.133-134, № 406
23.04.20 Алгебра. Падручнік 11-га класа. П1.2  стар 10-14, № 1.24,1.27-1.31( па два з кожнага)
24.04.20 Алгебра. Падручнік 11-га класа. П1.2  стар 10-14, №1.32-1.42( па два з кожнага)
25.04.20 Алгебра. Падручнік 11-га класа. П.1. 3. Стар 19-21. №1.55-1. 58( па два з кожнага)
29.04.20 Алгебра. Падручнік 11-га класа. П.1. 3. Стар 19-21. №1.60-1. 66( па два з кожнага)
Дата Беларуская мова д/з
20.04.20 Правапіс дзеясловаў, марфалагічныя нормы 

п.38, пр.324

22.04.20 Дзеепрыметнік і дзеепрыслоўе як асабовая форма дзеяслова  п.39,40,пр. 328,330
24.04.20 Пісьмовая творчая работа.

Сачыненне- апісанне “Беларусі маёй васількова – зялёная карта” – напісаць

01.05.20 Прыслоўе , яго граматычныя прыметы    п.41,42 пр.342
06.05.20   Прыслоўе    

п 41,42 пр. 342,345

08.05.20 Прыназоўнік, злучнік   п.44,46, пр.349
Дата Беларуская літаратура д/з
24.04.20

скласці план – характарыстыку вобраза А.Загорскага, чытаць гл.1,2,4,12,17 – 2 й кнігі  “Каласы пад сяпрпом тваім”

01.05.20 Духоўны воблік Алеся Загорскага  с.261-269, с.274,п.2,3
08.05.20 Прадстаўнікі дваранства і сялянства ў рамане “ Каласы пад сярпом тваім с.274,п.4-6
Дата Русский язык д/з
Дата Русская литература д/з
21.04.20 Подготовка к сочинению по произведению" Война и мир"
Дата Нямецкая мова д/з
20.04.2020 Моладзевыя акцыі i праекты. Пр.3b, c. 213, пр. 4b/с c. 215
21.04.2020 Праекты и акцыi у нашай школе. Праект (першы пункт) с. 217
23.04.20 Навука i тэхнiка Пр. 1b-d, c. 221
25.04.20 Навуковыя даследаваннi ў розных галінах.  Пр. 2a,b c. 221
 
30.04.20 Новыя галiны ў навуцы. Пр. 3b-d, c. 223
04.05.20 Адрыццi, вынаходствы i прагрэс. Пр. 5d, f, c. 226-227
05.05.20 Нямецкiя i беларускiя брэнды Пр. 7d, 8c c. 232
07.05.20 Вынаходствы ў Германіі i Беларусi. Пр. 2с, с. 234
11.05.20 Прыродныя вынаходствы. Пр. 8f, g, c. 245-246
12.05.20 Касмiчныя даследаваннi. Пр. 8h-k, c. 247
Дата Фізіка д/з
21.04.20 Дзеянне магнітнага поля на прваднік з токам.Індукцыя магнітнага поля §30,31.
22.04.20 Дзеянне магнітнага поля на прваднік з токам.Сіла Ампера § 32
Дата Гісторыя Беларусі д/з
22.04.20 Заходняя Беларусь пад уладай Польшчы. Беларуская культура ў Заходняй Бкларус Скласці тэзісны план: "Становішча Заходняй Беларусі пад уладай Польшчы", параўнаць сацыяльна-эканамічнае развіцце (можна у выглядзе табліцы) Савецкай Беларусі і анексіраванай Польшчай Заходняй Беларусі" ; скласці табліцу "Дзеячы літаратуры, музычнага мастацтва і жывапісу Заходняй Беларусі". 
23.04.20 Наш край. Абагульненне па раздзеле 2. старонкі 108-110 (выканаць 1,2,3,7,8.
29.04.20 Пачатак Другой сусветнай вайны. Уз'яднанне Заходняй Беларусі з БССР.  скласці храналагічную табліцу ці стужку часу "Уз'яднанне Заходняй Беларусі з БССР". Работа з гістарычнай картай: ахарактарызаваць тэрытарыяльныя змены БССР у верасні-лістападе 1939 года
30.04.20 Пачатак Вялікай Айчыннай вайны.  Параграф 22. Заданне: скласці храналагічную табліцу або стужку часу"Пачатак Вялікай Айчыннай вайны", вызначыць прычыны паражэння Чырвонай Арміі летам 1941 года.
06.05.20 Германскі акупацыйны рэжым. Параграф 23. скласці разгорнуты план параграфа; старонка 131 заданне рубрыкі "Ваша меркаванне"
07.05.20 Разгортванне барацьбы супраць акупантаў. Пашырэнне руху Супраціўлення.  Параграфы 24,25. Ахарактарызаваць формы барацьбы з акупантамі ( схема), скласці стужку часу або каляндар гістарычных падзей (па датам параграфаў)
Дата Хімія д/з
25.04.20 Аміны п. 51, 52; заданні 6-8 да п. 51, заданні 6-8 да п. 52
Дата Геаграфія  д/з
25.04.20 Сфера паслуг. Віды эканамічнай дзейнасці, якія ўтвараюць сферу паслуг §§ 52-54
29.04.20 Беларусь на палітычнай карце свету. Міжнародны падзел працы §§ 55-56
Дата Інфарматыка д/з
22.04.20 Структураванне тэкставых мадэляў з выкарыстаннем стыляў, генерацыя зместу
29.04.20 Выкарыстанне інструментаў таблічнага працэсара для даследавання мадэлей с.116-120
Дата Грвмадазнаўства д/з
23.04.20 Роля рэлігіі ў сучасным свеце. Мастацтва. напісаць эсе на тэмы " Ці неабходны ў сучасным грамадстве верацярпімасць і свабода сумлення", "Якім павінна быць мастацтва: мастацтвам для народа або мастацтвам для мастацтва(або невялікай колькасці цаніцелей)
30.04.20 Філасофія Параграф 22. Заданне:  Напісаць эсе на тэму " Роля філасофіі ў жыцці грамадства і асобы"; 
07.05.20 Навука. Параграф 20. Заданне: Скласці табліцу "Этапы развіцця навукі" (гістарычны перыяд, асаблівасці развіцця навукі); скласці табліцу "Станоўчыя і адмоўныя наступствы навукова-тэхнічнай рэвалюцыі"

Дата Біялогія д/з
25.04.20 Заданні да п. 46 Лабараторная работа №6 "Вывучэнне зменлівасці ў раслін"
Дата Медыцынская падрыхтоўка д/з
21.04.20 Лекавыя расліны параграф 2.3
05.05.20 Праблемы узаемаадносін юнакоў і дзяўчат. Рэпрадуктыўнае здароўе. Гігіена і культура палавых адносін параграф 3.1, 3.4
12.05.20 Цяжарнасць. Аборт і яго вынікі.

падрыхтаваць прэзентацыю па тэме:"Цяжарнасць"

падрыхтаваць рэферат па тэме :"Ахова мацярынства і дзяцінства"

Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.